Meny

TROSOPPLÆRING
DIAKONI
AKTIVITETER

Rondane Gospelkor
Kalender
26 Januar
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
02 Februar
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
09 Februar
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
16 Februar
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
23 Februar
11:00 Gudstjeneste, Sjoa kapell
26 Februar
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
01 Mars
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
08 Mars
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
19:00 Gudstjeneste, Bykirka
15 Mars
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke
21 Mars
17:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
29 Mars
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
05 April
16:00 Gudstjeneste, Heidalstun
09 April
12:00 Gudstjeneste, Rossbu Kapell
17:00 Gudstjeneste, Bykirka
19:30 Gudstjeneste, Bjølstad Kapell
10 April
13:00 Gudstjeneste, Steinkyrkja v/Heidalsmuen
17:00 Gudstjeneste, Høvringen fjellalter
19:00 Gudstjeneste, Sel kirke
11 April
23:00 Gudstjeneste i Kvam Kirke
12 April
11:00 Gudstjeneste, Sel kirke
11:00 Gudstjeneste, Heidal kirke
13 April
11:00 Gudstjeneste, Nord-Sel kirke

 

PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING – BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I SEL KIRKELIGE RÅD

Når du bruker nettsiden vår og er i kontakt med oss, vil Sel kirkelige råd behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:
Sel kirkelige råd v/kirkeverge Jorunn Dagsloth Elvestad
Adresse: Storgata 21, 2670 Otta
E-post: post.sel@kirken.no
Telefon: 61 20 90 50/ 975 68 447
Organisasjonsnummer: 976 988 914
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post eller telefon.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger, og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på. 
Herunder kontaktinformasjon og personopplysninger som er nødvendig for å yte deg kirkelige tjenester i forbindelse med kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak og øvrige tilbud det er mulig for deg å melde deg på.
2. For å gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg (samtykke).
3. Rekruttering til nye stillinger hos oss: CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke du har gitt. 
Utlevering av personopplysninger til andre
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. 
Sel kirkelige råd bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheter i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
Kirkerådet
Den norske kirkes medlemsregister: Oversikt over alle kirkens medlemmer og tilhørige (barn under 18 år, hvor minimum den ene av foreldrene er medlem).
Medlemsregisteret er grunnlaget for det kirkelige manntall til bruk ved valg til menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte. I tillegg sjekkes personopplysningene ved innmelding til dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser. 
Kirkepartner, felles kirkelig dataplattform: 
Kirkelig datafirma som drifter datasystemene våre. 
Kirkedata, Kirkelig dataprogram på ulike fagområder:
«Kardinal»: Navn, adresser og fødselsdato, som brukes for å sende invitasjoner til arrangement for ulike aldersgrupper og beskjeder til f.eks. konfirmanter. 
«Gravlund»: Navn, fødsels- og dødsdato over alle gravlagte. Nødvendig oversikt for den daglige driften av gravplassene. Navn, adresse, e-post, telefon og fødselsdato på festere er grunnlaget for å kreve inn festeavgift. 
Regiondata: 
Sel kirkelige råd kjøper tjenester på lønn og regnskap hos Sel kommune. Sel kommune bruker Regiondata som leverandør av fagprogrammer til dette. I tillegg til personopplysninger med navn, personnummer, adresser i forbindelse med lønn til ansatte, oppbevarer vi de samme opplysninger i forbindelse med utbetalinger til folkevalgte og andre. 
All behandling av personopplysninger, som vi foretar, skjer innenfor EU/EØS-området. 
Lagringstid:
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Siden organer i Den norske kirke er forpliktet av arkivloven, gjør vi oppmerksom på at sletting først kan gjennomføres der dette er i overensstemmelse med regelverket i arkivlovgivningens regelverk om kassasjon. 
Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlinger og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
For å ta i bruk dine rettigheter må du sende e-post til behandlingsansvarlig på e-post: post.sel@kirken.no Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. 
Vi vil be deg om å bekrefte din identitet eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt med behandlingsansvarlig på e-post: post.sel@kirken.no 
Klager:
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overensstemmelse med personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no
Endringer:
Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon finnes tilgjengelig på vår nettside www.sel.kirken.no 


  
Av: Randi Bakken Vassplassen   Publisert: 01.02.2011
 

Se tidligere utgaver »
Kontaktinfo

Sel Kirkekontor
Storgata 21
2670 Otta

Telefon: 61 20 90 50

post.sel@kirken.no

Åpningstider:

Hverdager 09.00 - 15.00

LEDIG STILLING

Det er for tiden ingen ledige stillinger.

Velg din menighet
Heidal
Nord-Sel
Sel
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Frivillig

Diverse - Frivillig

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kirkesøk
Kirkens Nødhjelp

Logoer - Kirkens nødhjelp sos ny

Facebook

http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpgKirkene i Sel

 


http://sel.kirken.no/img/13_04_23_Forside-bilder/thCAXSWPXG_1.jpg

Trosopplæring

Dagens bibelord

Diverse - Bibelord

Logg inn

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Kirken i Sel. Powered by KWeb fra kirkedata.no